Gemiste deals telegraaf

Check out the exclusive offers from the mobile wallets! It is indeed a happy Holi! Facebook Twitter. Holi is nearso what have you planned? I know you all will have blast with your friends. Do you know, we have one cool news that will multiply your joy for sure. Telenor Coupons Follow telenor UninorTelenor is one of the most popular prepaid mobile service providers in India.

People also read

A monumental history of the nineteenth century, "The Transformation of the World" offers a panoramic and multifaceted portrait of a world in transition. Jurgen Osterhammel, an eminent scholar who has been called the Braudel of the nineteenth century, moves beyond conventional Eurocentric and chronological accounts of the era, presenting instead a truly global history of br A monumental history of the nineteenth century, "The Transformation of the World" offers a panoramic and multifaceted portrait of a world in transition.

Jurgen Osterhammel, an eminent scholar who has been called the Braudel of the nineteenth century, moves beyond conventional Eurocentric and chronological accounts of the era, presenting instead a truly global history of breathtaking scope and towering erudition. He examines the powerful and complex forces that drove global change during the "long nineteenth century," taking readers from New York to New Delhi, from the Latin American revolutions to the Taiping Rebellion, from the perils and promise of Europe's transatlantic labor markets to the hardships endured by nomadic, tribal peoples across the planet.

Osterhammel describes a world increasingly networked by the telegraph, the steamship, and the railways. He explores the changing relationship between human beings and nature, looks at the importance of cities, explains the role slavery and its abolition played in the emergence of new nations, challenges the widely held belief that the nineteenth century witnessed the triumph of the nation-state, and much more.

This is the highly anticipated English edition of the spectacularly successful and critically acclaimed German book, which is also being translated into Chinese, Polish, Russian, and French. Indispensable for any historian, "The Transformation of the World" sheds important new light on this momentous epoch, showing how the nineteenth century paved the way for the global catastrophes of the twentieth century, yet how it also gave rise to pacifism, liberalism, the trade union, and a host of other crucial developments.

Get A Copy. Hardcover , pages. More Details Original Title. America in the World. Other Editions Friend Reviews. To see what your friends thought of this book, please sign up. To ask other readers questions about The Transformation of the World , please sign up. Be the first to ask a question about The Transformation of the World. Lists with This Book.

See a Problem?

Community Reviews. Showing Average rating 4. Rating details. Sort order. Nov 19, E. In deze machtige baksteen van meer dan bladzijden, diept de auteur de wortels van onze eigen tijd op en maakt hij middels een indrukwekkende synthese van de beschikbare historische kennis duidelijk dat die vooral in de lange, rafelrandige negentiende eeuw Osterhammel gebruikt een periodisering grofweg tussen en moeten worden gezocht.


 • Messi en Ronaldo zien rentree uitdraaien op fiasco?
 • buy sell shoutouts coupon code.
 • michaels coupon acrylic paint;
 • What’s New;
 • Best deals sandals antigua.
 • tenerife luxury hotel deals?
 • freebies in las vegas.

Zo rechtvaardigt hij zijn onderneming de wereldgeschiedenis van een meer dan een eeuw beslaande periode te beschrijven. Roberts, Eric Hobsbawm en Fernand Braudel. Evenals deze beoefenaars van Big History waakt Osterhammel voor de valkuil van een al te speculatieve duiding van het verleden waar filosofen als Hegel en Marx, sociologen als Comte of Sorokin, historici als Toynbee en cultuurpessimisten als Spengler en Ortega Y Gasset in de ogen van de geschiedwetenschappelijke consensus steevast in vastliepen.

Osterhammel ontwaart geen boven-historische regulerende mechanismen; geen Geist, geen historisch materialisme, geen Vooruitgangsgeloof, geen onwrikbare cycli van opkomst en ondergang of een onstuitbare barbarisering van de mensheid. Bewonderaars van zijn werk complimenteren hem dan ook voor zijn ingetogenheid bij het duiden van het heden in termen van het verleden; critici verwijten hem dat hij niet veel verder is gekomen dan het vergaren van een imposante verzameling feiten zonder die voor de 21ste-eeuwse mens in een betekenisvol kader te plaatsen.

Vijf ijkpunten Die Verwandlung doet historiografisch nog het meest denken aan Jan Romeins unvollendete Op het breukvlak van twee eeuwen , te raadplegen bij de DBNL. Ook dat omvangrijke werk focust zich op het ontstaan van de globaliteit door de overwegend door de Europese machten bepaalde negentiende eeuw. Ten slotte ziet Osterhammel de negentiende eeuw als de eeuw van het ontstaan van grote emancipatiebewegingen, bijvoorbeeld die gericht op de bevrijding van slavernij en andere vormen van dwangarbeid.


 • foot locker coupon in store purchase.
 • coupons for mobile recharge november 2019;
 • best deals on lego city.
 • disney store hot deals!
 • sammy perrellas pizza coupons.

Hoewel deze emancipatoire initiatieven wisselend en niet per se duurzaam succes hebben, geven ze de Zivilisierungsmission van het Westen in deze periode gestalte. Tegelijkertijd leggen ze de imperialistische hypocrisie bloot. Dat deze spanning tussen het streven naar burgerlijke vrijheden en toenemende imperialistische onderdrukking in de twintigste en 21ste-eeuw veelvuldig tot gewelddadige uitbarstingen is gekomen, kan nauwelijks verrassend genoemd worden.

Asymmetrie Osterhammel heeft een scherp oog voor de asymmetrie in de machtsverhoudingen tussen de Europese machten en de rest van de wereld.

Digital marketing ua

De constituerende Merkmale die hij schetst, transformeren de wereld op de meest ingrijpende manieren. Het klassieke besef van lokaliteit wordt in de negentiende eeuw bijvoorbeeld door revoluties op het gebied van transport openbaar vervoer, massagoederen vervoer, telegrafie omvergekegeld. Waar mobiliteit voorheen een zwaktebod was waaraan hoogstens nomaden of vluchtelingen waren blootgesteld, wordt het nu een archetypisch kenmerk van het dagelijks leven van de georganiseerde moderne Westerse maatschappij. Auch wenn das Diese Migration war umfangreicher als alles, was die Geschichte bis dahin kennte.

Het klassieke besef van tijd, uitgaande van de seizoenen en zonnestand wordt gestandaardiseerd, in Greenwich geijkt en mondiaal verankerd in stationsklokken, dienstregelingen en zakhorloges. Traditionele arbeids- en productieverhoudingen bezwijken onder invloed van stoommachine, kapitalistisch ondernemerschap en massaproductie.

De globale communicatienetwerken die ontstaan, maken het mensen mogelijk om over grote afstanden en culturele grenzen doorbrekend weet van elkaars bestaan te krijgen. Al deze veranderingen kenmerken zich door een allesoverheersende asymmetrie. Het Westen dicteert letterlijk de termen waarop de uitwisseling plaatsvindt.

Voor de niet-westerse ontvangers van de Europese verworvenheden valt er nauwelijks aan te ontkomen. Het gevolg is een toenemende homogenisering van niet-westerse culturen op Europese voorwaarden en de daarmee de impliciete en expliciete be vestiging van de imperialistische macht. Paradox Osterhammels studie is zelf ook onderhavig aan de asymmetrie die hij tussen Europa en de rest van de wereld beschrijft. Er zit iets paradoxaals in het voornemen om een wereldgeschiedenis te schrijven en daar dan uitgerekend de meest Europacentrische eeuw uit de historie voor uit te kiezen.

Die paradox komt op verschillende niveaus tot uitdrukking. Het meest in het oog springend is natuurlijk de verpletterende Europese economische, technologische, militaire en culturele overmacht dat in het imperialisme zijn ideologische bindmiddel vond. Minder zichtbaar, maar daardoor misschien wel bepalender voor het Europacentrisch gehalte van Die Verwandlung, is de traditie waarin Osterhammel staat. De auteur is zich hiervan terdege bewust, en geeft zich hier rekenschap van. Dat Osterhammel in de negentiende eeuw vooral de ontwikkeling naar globalisering ontwaart en niet de voor de hand liggende, en weinig originele, vorming van de natiestaat benadrukt, maakt duidelijk hoe hij zijn Europese wereldgeschiedenis duidt.

Zijn sympathie en politieke perspectief richten zich op de ontwikkeling van de mens van lokaal naar mondiaal wezen. Hieruit volgt ook dat Osterhammel de opkomst van de grote, lokale en nationale grenzen overstijgende, emancipatiebewegingen als meest positieve verworvenheid van de periode beschouwd.

Wat is Social Deal